پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

شناخت سارگپه

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

شناخت سارگپه

این پرنده طولی برابر با 51 تا 57 سانتی متر دارد و فاصله دو سر بالهای آن در حدود 110 تا 130 سانتی متر است و در زمره پرندگان شکاری با اندازه متوسط قرار دارد در اغلب قسمت های اروپا و آسیا دیده می شود و از پرندگان مقیم به شمار می رود ولی انواعی که در نقاط سردسیر زندگی می کنند در زمستانها به نقاط گرمتر کوچ می کنند سارگپه معمولی در مناطق مختلفی می تواند زندگی کند ولی برای لانه سازی نیاز به درختانی با ویژگی های خاص دارد

شناخت سارگپه

,

شناخت سارگپه