پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف
فروش سگ شی هواهوا | قیمت سگ شی هواهوا | خرید وفروش سگ شی هواهوا| فروش سگ شیهواهواجیبی | مرکزفروش شیهواهوا

شرح مختصری دررابطه با نام ونژاد سگ شی هوا هوا و توله سگ های شی هوا هوا شرایط نگهداری تغذیه ، تربیت سگ شیهواهوا ومراقبت سگ شی هوا هوا هرانچه که بخواهید

فروش سگ شی هواهوا | قیمت سگ شی هواهوا | خرید وفروش سگ شی هواهوا| فروش سگ شیهواهواجیبی | مرکزفروش شیهواهوا

سگ هاسکی, سگ ژرمن, توله هاسکی, سگ نگهبان, سگ گارد,سگ گرگی , سگ شکار, سگ پلیس, سگ زنده یاب ,مربی تربیت سگ پلیس, پرورش سگ پلیس

06.12
تهران
سگ شي هواهوا امروزه کاملا مي دانيم که در اوايل قرن نهم ميلادي در نواحي مکزيک سگ هايي وجود داشتند که به انها techichi اطلاق مي گرديد اين سگ ها داراي چشم هاي کوچک و ساختار استخواني سنگين و موهاي يلند بودند اين سگ ها در واقع اجداد نژاد امروزي شي هوا هوا به حساب مي ايند هيچ گزار شي ازوجود سگ هاي ت شي شي قبل از قرن نهم وجود ندارد اما به نظر ميرسد که اجداد انها قبل از ايجاد قبايل مايا در قرن پنجم ...
06.12
تهران
سگ شي هواهوا داراي خلق و خوي بسيار عالي شاداب و شجاه نياز به رسيدگي و محبت دارد اين سگ ها داراي چشم هاي کوچک و ساختار استخواني سنگين و موهاي يلند و کوتاه بوده اين سگ ها در واقع اجداد نژاد امروزي شي هوا هوا به حساب مي ايند اخذ سفارش سگ شي هواهوا با رنگ دلخواه را ازما بخواهيد با ما ...
06.12
تهران
فروش و واردات نژاد سگ شي هواهوا با پاسيورت وبرگه سلامت بهداشتي با کليه مدارک وارداتي زير نظر دکتردامپزشک داراي ميکروچيپ شناسنامه واکسينه شده و انگل زدايي سايز کوچک موکوتاه و موبلند اخذ سفارش سگ شي هواهوا با رنگ دلخواه را ازما بخواهيد با ما تماس بگيريد ...
06.12
تهران
فروش و واردات نژاد سگ شي هواهوا با پاسيورت وبرگه سلامت بهداشتي با کليه مدارک وارداتي زير نظر دکتر دامپزشک داراي ميکروچيپ شناسنامه واکسينه شده و انگل زدايي سايز کوچک مو کوتاه و موبلند اخذ سفارش سگ شي هواهوا با رنگ دلخواه را ازما بخواهيد با ما تماس بگيريد ...