پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

شناخت خارپشت

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

شناخت خارپشت

خارپشت ها پستاندارانی کوچک با بدنی پوشیده شده از خار هستند و در ناحیه سطحی شکم فاقد خار می باشند این حیوانات عضو راسته erinaceomorpha خانواده erinaceidae و تحت خانواده erinaceinae هستند محل طبیعی زندگی خارپشت ها افریقا آسیا و اروپا است گونه های معمولی خار پشت بر اساس طول گوش – ریخت شناسی – جمجمه و شکل و ساختار خارهایشان دسته بندی می شوند گونه های متفاوتی وجود دارند که شامل گونه های الجزایری – آفریقای – اروپایی – پرونر – گوش بلند یا مصری – انیوپی یا خارپشت صحرایی هستند

شناخت خارپشت

,

شناخت خارپشت