پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

 مربی تربیت سگ رامین عبازاده

گروه گربه پرشین با رنگ خالص

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

گروه گربه پرشین با رنگ خالص

رنگ پوشش این دسته از پرشین ها از ریشه تا نوک آن یک دست است و سایه یا الگوی رنگی نداشته ندارد گربه های سفید سه نوع رنگ چشم دارند مسی – آبی – و دسته اخر ترکیب عجیبی از یک چشم آبی و یک چشم مسی دارند سایر گربه های این دسته همگی چشم های مسی رنگ دارند

گروه گربه پرشین با رنگ خالص

,

گروه گربه پرشین با رنگ خالص