پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

کمیاب ترین نژاد گربه در جهان

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کمیاب ترین نژاد گربه در جهان

در این مطلب شما با نادرترین گربه جهان آشنا میشوید البته معیار کمیاب بودن یک نژاد گربه بسیار متفاوت است ولی لحاظ شدن چند نکته برای آن ضروری است ترکیب رنگی نادر معیار بودن نژاد گربه نادر تا حد زیادی متفاوت است اما چند چیز ضروری است ترکیب رنگ نادر اینکه دستیابی به این گونه ویک نمونه از آن چقدر دشوار است و اینکه آیا می توان آن را به عنوان یک نژاد جدید در دنیا ی گربه ها به رسمیت شناخت – جن گربه the elf cat - جن گربه در حال حاضر یکی از نادر ترین نزاد های گربه است در حال حاضر هنوز در انجمن های گربه به عنوان یک گونه کمیاب به رسمیت شناخته میشود

کمیاب ترین نژاد گربه در جهان

,

کمیاب ترین نژاد گربه در جهان