پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

آگهی خرید سگ

مار نماد کشاورزی و باروری زمین

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

مار نماد کشاورزی و باروری زمین

در بسیاری از تمدن ها مار سمبل حاصلخیزی رب النوع چشمه ی آب می باشد که با پوست اندازی خود حیاتی مجدد و نو می یابد رقص مار در بعضی از نقاط دنیا نوعی مراسم برای رشد و نمو گیاه شامل می شود مار مانند آب نشانه های تجدید حیات و دگردیسی اند مار که با ماه پیوندی ناگسستنی دارد در پخش و پرکندگی ابرها در آسمان و نزول باران بر زمین حاکم است لاورنس در کتاب خود نقش اساسی مار در تمدن های کشاورزی که زندگی در آنها وابسته به پدیده های جوی است خاطر نشان می کند اگر مار بمیرد ما هم خواهیم مرد نمناکی زمین که باعث رویش ذرت می شود به حیات مار است از فلس هایش سیم و زر استخراج می کنیم و درختان از مار ریشه می گیرند همچنان که ریشه مو در پوست تن ماست

مار نماد کشاورزی و باروری زمین

,

مار نماد کشاورزی و باروری زمین
Fatal error: Call to undefined function html_footer() in /home/petdata/public_html/index.php on line 109