پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

شناخت رفتار اسب

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

شناخت رفتار اسب

ایا شما نگران تغییرات در رفتار اسب خود هستید اعتقاد بیشتر دارندگان اسب این است که خود صاحب اسب بهتر از هرکس دیگری اورا می شناسد و بر روفتار او اشراف دارد بنابراین بر واکنش او در قبال محرک های خاص آگاه است این اگاهی برای حفظ سلامت جسم و روان اسب لازم است تا به موقع از بیماری یا ناخشنودی او مطلع شده و در پی رفع ان براید زمانی که اسب شروع کرد به متفاوت عمل کردن شما متوجه می شوید انتفاقی افتاده است گاهی اوقات این تغیرات رفتاری به آرامی ظهور می کند و باری دیگر به صورت نا گهانی و تقریبا یک شبه در انها ظاهر می شود برخی از خصلت های رفتاری در یک روز می ایند و می روند در حال که بعضی دیگر معطل می کنند به هر صورت نگرانی شما برای اسب تان بسیار منطقی هسند و باید در مورد انها تحقیق کرد و مطمئن شوید – شرایط زیست محیطی زیر می تواند به ناراحت شدن هر اسبی بشود – جابجا شدن محل اقامت اسب به یک اصطبل دیگر یا تغییر کردن مالک اسب – تغییر مقرارت و ایجاد نظم جدید در گله – دوست نداشتن اسب های جدید در گله – تغییر در اب و هوا

شناخت رفتار اسب

,

شناخت رفتار اسب