پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

آگهی خرید سگ

تعبیر خواب ملخ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب ملخ

ملخ- دیدن ملخ زنده در خواب دلیل بر مال است و ملخ پخته دلیل بر درهم و دینار است اگر ببیند در جایی پدید آمد و زیان زد تعبیر این است که لشکر به آنجا می رسد و خرابی به بار می آورد اگر دید ملخ جمع کرد و در ظرفی انداخت یعنی مالی را جمع کرده به مهریه ی زن دهد اگر تعداد زیادی ملخ در جایی جمع شدند و گیاهان آنجا را خوردند مال فراوانی از آن ملک غارت کند

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب ملخ
Fatal error: Call to undefined function html_footer() in /home/petdata/public_html/index.php on line 109