پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

 مربی تربیت سگ رامین عبازاده

نبرد سگ ها

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

نبرد سگ ها

نبرد سگ ها یکی از تفریحات رایج دربین مردم افغانستان به شمار می رود تفریحی که همواره اعتراض دیده بانان حقوق حیوانات را در پی داشته است افغان ها مبارزه را دوست دارند اين كار براي آنها لذت بخش است آنها مي گويند جنگيدن در خون شان است افغانستان براي سه دهه است كه درگير جنگ و خونريزي هست اما جنگ هايي دیگری نیز وجود دارد كه افغان ها از آنها لذت بیشتری مي برند مثل جنگ سگ ها ، جنگ خروس ها، بزها و شترها اما مسابقات جنگ سگ ها براي مردم اين كشور معنايي ديگر دارد جنگ سگ ها در افغانستان در دوره حكومت طالبان ممنوع شده بوداما پس از سقوط طالبان در سال 2001 اين سرگرمي دوباره رايج شد و اكنون در شهرهاي بزرگ و اصلي افغانستان هر هفته مسابقه جنگ سگ ها در زمين هايي خاكي برگزار مي شود

جنگ سگ ها

,

نبرد سگ ها

,

عکس جنگ سگ ها

,

نبرد سگ ها