پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

رفتار تهاجمی در گربه ها

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

رفتار تهاجمی در گربه ها

رفتار تهاجمی به عنوان یک مشکل بسیار مهم در گربه مطرح می باشد چرا که می تواند باعث آسیب رسیدن به گربه یا صاحب آن بشود همچنین خطر ابتلا به بسیاری از بیماری های مشترک بین انسان و حیوان با بروز این رفتار بالا برود رفتارهای تهاجمی به دو فرم و تعارضی انجام می پذیرد هنگام بروز این رفتار سر وصدا غالب می باشد – رفنار پرخاشگری » فرم تعارضی تهاجمی را رفتار پرخاشگر می نامند گربه ها بر خلاف سگ ها بیشتر نسبت به جنس ماده رفتار تهاجمی نشان می دهند اگر چه پرخاشگری به عنوان شکایتی معمول از طرف صاحبان دام ها نیست اما به طور معمول در رفتار بچه گربه ها به هنگام بازی کردن دیده میشود – پرخاشکری در این موارد مشاهده میشود » شکار - در پاسخ به محرک - قلمرو طلبی – جفت گیری – دفاع از بچه گربه ها – بازی کردن وبه ندرت در هنگام رده بندی

رفتار تهاجمی در گربه ها

,

رفتار تهاجمی در گربه ها