گپت دیتا ,آگهی حیوانات خانگی,فروش سگ د

  مربی تربیت سگ خانم عارف

فروش کبوتر نامه بر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر نامه بر

فروش کبوتر نامه بر - از مشخصات این نژاد قدیمی انگلستان وجود توده بزرگ موم مانند بر روی منقار است این نژاد همچنین یکی از بلند قدترین نژادهای کبوتر است که طول آن به 5/44 تا 47 سانتی متر می رسد و گردنی دراز و استوانه ای شکل دارد این نژاد اولین نژاد از کبوترها است که در انگلستان برای نامه بری مورد استفاده قرار گرفته است و به همین علت به آن کبوتر نامه بر می گفتند زیرا که اقدام به حمل و نقل نامه ها می نمود اما امروزه فقط این کبوتر را می توان در نمایشگاه ها مشاهده کرد این کبوتر را می توان در رنگ های آبی یکدست قهوه ای روشن زرد سرخ سفید و سیاه دید

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,

فروش کبوتر نامه بر