صفحه اصلی پت دیتا

سایت آگهی حیوانات خانگی

سایت آگهی حیوانات خانگی


خط مشی سازمانی سایت آگهی حیوانات خانگی پت دیتا

پت دیتا به عنوان اجراء کننده و پیاده سازی روش سیستم مدیریت آگهی مرتبط با حیوانات خانگی و حیوانات اهلی می باشد با هدف جلب رضایت مشتریان و کسب سهم بیشتر در بازار، نظام کیفیت خود را بر اساس الگوی تضمین کیفیت و اهداف زیر را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده وبرهمین اساس با توجه به نیازخاص مشتری سایت تخصصی آگهی مرتبط با حیوانات خانگی
را احداث نموده و در جهت احقاق ان تلاش می کند

1- کسب رضایت مشتریان ، مشتریان کانون توجه و ضامن بقاء و پیشرفت ما هستند از این رو ایفای تعهدات ما از طریق شناسایی درک صحیح نیازها و انتظارات آنان میسر است

2- تاکید بر تحقیق و تو سعه ، جهت دستیابی به راهکارهای جدید و معقول و اقتصادی و بکار گیری دانش نوین اهتمام به امر تحقیق و تو سعه در سر لوحه امور ما قرار دارد

3- ارج نهادن به مقام انسانی کارکنان ، جهت ارج نهادن به مقام انسانی کارکنان به عنوان با ارزش ترین سرمایه شرکت توجه به مسایل روحی روانی رفاهی و لایق خرسندی آنها در الویت است ، بدیهی است که تحقق اهداف کیفیت در سایه آموزش مستمر و ارتقاء مهارت و تواناییهای علمی و فنی نیروی انسانی در ایجاد محیط کاری ایمن امکان پذیر می باشد

4- فضای مناسب جهت مشارکت فکری، ایجاد فضای مناسب فکری جهت مشارکت فکری کارکنان مشتریان ، تامین کنندگان از اهم اهداف ما می باشد

5- بهبود مستمرمدیریت ارشد متعهد به اشاعه مقوله بهبود مستمر کیفیت به عنوان ابزاری مهم در حضور موفق و دائم در بازار رقابت می باشد

6- آموزش مستمر مدیریت ارشد متعهد به فراهم آوردن زمینه های آموزش مستمر پرسنل در جهت بالا بردن توان فنی و تخصصی در تمام سطوح سازمان می باشد

7- افزایش سطح انتشار مطالب ومقالات حیوانات خانگی وآگهی حیوانات خانگی در جامعه مجازی جهت بالا بردن سطح دانش و اطلاعات مشتریان در زمینه شناخت حیوانات خانگی مهم تر پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و حیوانات سرلوحه اقدامات خود و اهداف این سازمان می باشد

8- اجراء وپیاده سازی صحیح روش سیستم مدیریت آگهی مرتبط با حیوانات خانگی تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ، کسب و کارمدیریت تبلیغات آگهی پت دیتا درمركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی شده و دارای نماد اعتماد الكترونیكی یک ستاره می باشد

به همین منظور مدیریت عامل تمامی اختیارات لازم را جهت اجرا و هدایت و کنترل اثربخشی سیستم مدیریت آگهی لحاظ می نماید و ازکلیه کارکنان شریف انتظارمی رود با تضمن تلاش درجهت ارتقا سطح دانش و مهارتهای خود در اجرای صحیح سیستم مدیریت آگهی شرکت مشارکت فعال داشته باشد و خود نیز در پیشرفت و اثر بخشی سیستم مدیریت آگهی در راستای اهداف فوق نظارت داشته و در مواقع لازم آن را مورد بازنگری قرار خواهد دادسایت آگهی حیوانات خانگی
3938 بازدید