صفحه اصلی پت دیتا

نگهداری حیوانات خانگی

نگهداری حیوانات خانگی

Bani pet - بانی پت - بزرگ ترین مرکز تخصصی پرورش سگ هاسکی و همچنین ارائه دهنده اصیل ترین نژاد سگ ژرمن با گواهی تضمین سلامت بهداشتی می باشد – تهیه انواع نژاد سگ - ارائه دهنده اصیل ترین سگ ها ، سگ گارد ، سگ نگهبان ، تمام توله های پرورش یافته این مرکز واکسیناسیون شده دارای شناسنامه بهداشتی و تزریق میکروچیپ از زمان تولگی انجام می پذیرد – ارائه خدمات مرتبط با تهیه حیوانات خانگی شامل - مشاوره درزمینه خرید و فروش انواع نژاد سگ – مشاوره تخصصی خلوص نژاد سگ های گارد و نگهبان – تلفن تماس - 09128725070

نگهداری حیوانات خانگی
8044 بازدید