صفحه اصلی پت دیتا

پرورش سگ پلیس

پرورش سگ پلیس

پرورش سگ پلیس یکی از پرکاربرد ترین و با ارزشترین رشته در تربیت سگ میباشد سگ پلیس آموزش میبیند که چگونه جستجو, دفاع, تعقیب, شناسایی, و توانایی درک و کمک در عملیات تاکتیکی, گروگان گیری کند این آموزش از دوران تولگی بد از ۸ هفتگی شروع شده و تا آخر عمر در خدمات پلیس می باشد فروش سگ پلیس

پرورش سگ پلیس
10485 بازدید