تربیت سگ علی فیروزبخت DOG TRAINING1

تربیت سگ علی فیروزبخت DOG TRAINING1

مربی تربیت سگ فیروزبخت

آموزش تخصصی سگ های گاردونگهبان

باشگاه تربیت وآموزش سگ های گارد ونگهبان

DOG TRAINING1

قوی ترین وبزرگ ترین مرکزآموزش تخصصی سگ های گاردونگهبان

اموزش و تربیت سگ های خانگی – اموزش دستشویی به سگ – آموزش مقدماتی – اموزش پیشرفته – رفع ناهنجاری های رفتاری سگ –  مربی متخصص آموزش و تربیت سگ های نگهبان و خانگی - آموزش دوره مقدماتی پایه - آموزش دوره حرفه ای سگ های گارد وبادیگارد - آموزش دوره حرفه ای سگ خانواده  family dog - آموزش سگهای جستجوگر. موادیاب . ردیاب  زنده یاب  -  رفع مشکلات رفتاری از قبیل  خشونت و پرخاشگری نسبت به افراد خانواده  پرخاشگری و حمله به میهمان و افراد تازه وارد گازگرفتن و خشونت در بازی ها

تلفن تماس مدیریت مجموعه : فیروزبخت

09124622620

09351414903

اینستاگرام مربی تربیت سگ فیروز بخت

https://www.instagram.com/dog_training1

تلگرام مربی تربیت سگ فیروز بخت

http://telegram.me/dog_training1

مربی <a rel=nofollow style='color:blue' title='تربیت' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+تربیت' >
						<strong>تربیت</strong></a> <a rel=nofollow style='color:blue' title='سگ' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+سگ' >
						<strong>سگ</strong></a> <a rel=nofollow style='color:blue' title='علی' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+علی' >
						<strong>علی</strong></a> فیروز بخت


تعداد بازدید : 433