باشگاه تربیت سگ رایان ، عبازاده

باشگاه تربیت سگ رایان ، عبازاده

باشگاه تربیت سگ رایان

زیر نظر مربی بین اللملی رامین عبازاده

رفع ناهنجاری سگ  ، آموزش دستشویی دفع ، ادرار در کمترین زمان تضمینی

اموزش کامل مقدماتی تا پیشرفته تمامی نژاد های سگ

آموزش دوره های ، نگهبان ، گارد ، بادیگارد

آدرس دفتر مدیریت : مرزداران خیابان البرز ساختمان اداری پژواک واحد 4

تلفن تماس با مدیریت مجموعه رامین عبازاده

09124357936

پیج اینستا گرام مربی تربیت سگ رامین عبازاده

https://www.instagram.com/topdog.k99

<a rel=nofollow style='color:blue' title='باشگاه' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+باشگاه' >
						<strong>باشگاه</strong></a> <a rel=nofollow style='color:blue' title='تربیت' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+تربیت' >
						<strong>تربیت</strong></a> <a rel=nofollow style='color:blue' title='سگ' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+سگ' >
						<strong>سگ</strong></a> <a rel=nofollow style='color:blue' title='رایان' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+رایان' >
						<strong>رایان</strong></a>


تعداد بازدید : 2152