آموزش تربیت سگ فرج زاده

آموزش تربیت سگ فرج زاده

آموزش تربیت سگ فرج زاده

مربی تربیت سگ هیرکی ناین

مرکز آموزش تربیت سگ هیرکی ناین کلاب

آموزش تربیت تخصصی به تمام نژاد های سگ

اجرای دورهای این مرکز شامل

مقدماتی – فرما نپذیری – مقدماتی پیشرفته – مقید سازی

اجرای دورهای تخصصی

گارد – بادیگارد- جستجو

ارائه خدمات پانسیون سگ نیز برای مشتریان گرامی محیا میباشد

جهت زندگی مسالمت آمیز سگهایتان در کنار شما

با ما در تماس باشید

مربی تربیت سگ فرج زاده

09351858702

پبج اینستاگرام مربی تربیت سگ دیدن نمائید

https://www.instagram.com/komeil_farajzadeh

مربی <a rel=nofollow style='color:blue' title='تربیت' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+تربیت' >
						<strong>تربیت</strong></a> <a rel=nofollow style='color:blue' title='سگ' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+سگ' >
						<strong>سگ</strong></a> <a rel=nofollow style='color:blue' title='فرج' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+فرج' >
						<strong>فرج</strong></a> <a rel=nofollow style='color:blue' title='زاده' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+زاده' >
						<strong>زاده</strong></a>


تعداد بازدید : 941