مربی تربیت سگ رضا کبودهن

مربی تربیت سگ رضا کبودهن

مربی تربیت سگ رضا کبودهن

تربیت سگ فینی داگ

FINE DOG

ورزش با سگ بعضی از ورزش های جهانی از همکاری بین انسان و حیوان تشکیل شده است مانند سوارکاری که بین انسان و اسب به صورت همکاری وفهم متقابلی صورت می گیرد این همکاری وفهم متقابل ورزش زیبای سوارکاری را به وجود آورده است همانند سوارکاری در دنیا ورزشی وجود دارد که ازهمکاری و درک متقابل بین سگ و انسان به وجود آمده است این ورزش به صورت جهانی دارای قوانین مشخص و مسابقات مختلف می باشد سگ در این ورزش به طور کامل تحت فرمان ورزشکار بوده و کارهایی را انجام می دهد که باعث حیرت بیننده خواهد شد و این کارها برای زندگی با انسان بسیار سودمند می باشد، از آن جمله به فرمان پذیری، جستجو، دفاع و حمله تحت فرمان کامل، همراهی و رفع ناهنجاری سگ و حرکات جذاب نمایشی تمام موارد فوق مطابق درخواست شما ما به سگتان اموزش میدهیم تنها کافیست با ما در تماس باشید

آموزش دوره های مجموعه FINE DOG  به شرح فوق میباشد

اموزش مقدماتی تا پیشرفته برای تمامی نژادهای سگ سگهای خانگی – سگهای نگهبان

فرمانپذیری – همقدم شدن – حفاظت – ردیابی – رفع ناهنجاری – حرکات نمایشی

ارائه خدمات پانسیون نیز محیا میباشد

تلفن تماس با مدیریت مجموعه  : اقای رضا کبودهن

09128992218

بازدید از پیج اینستاگرام ما

https://www.instagram.com/REZAKABOODHAN

<a rel=nofollow style='color:blue' title='مربی' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+مربی' >
						<strong>مربی</strong></a> <a rel=nofollow style='color:blue' title='تربیت' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+تربیت' >
						<strong>تربیت</strong></a> <a rel=nofollow style='color:blue' title='سگ' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+سگ' >
						<strong>سگ</strong></a> <a rel=nofollow style='color:blue' title='رضا' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+رضا' >
						<strong>رضا</strong></a> کبود دهن


تعداد بازدید : 2722