آموزش تربیت سگ

آموزش تربیت سگ

آموزش حرکات نمایشی جذاب به سگ

آموزش تربیت سگ فرمان پذیری برای تمامی نژاد های سگ

سگ گارد - سگ نگهبان - سگ خانگی

همگان دوستدار سگی با تربیت و آموزش دیده که همواره مطیع صاحبش باشدهستند زیرا درنگاه اول که توجه انسان را جلب می نماید میزان فرمان برداری و تربیت سگ میباشد گاهی اوقات سگ هایی را می بینیم که درعین حال با داشتن اصالت نژادی فاقد تربیت لازم بوده که دراین صورت درنهایت جذابیت خویش را از دست می دهند و این در حالی است که ممکن است برخی از سگ ها با خلوص نژادی کمتری داشته باشند اما آن چنان فرمان پذیر و آموزش دیده باشند که آدمی از مشاهده حرکات و رفتارهای آن احساس تعجب نماید والبته نتیجه آموزش خوب و مبتنی بر اصول علمی نیز چیزی جز درک متقابل سگ و مربی درعمل نخواهد بود اینجاست که تربیت سگ امری ضروری میباشد حال دیگر نیازی نسیت نگران بد رفتاری سگ تان باشید ما در کنار شما هستیم تنها کافیست با ما در تماس باشید آموزش تربیت سگ توسط مربی دارای مدرک بین الملی از مقدماتی تا پیشرفته حتی آموزش حرکات نمایشی وجذاب به سگ های خانگی ارائه خواهد شد

آموزش تربیت برای تمامی نژادهای سگ  فعال بوده  دوره ها ی اموزش تربیت سگ شامل

آموزش دوره ی مقدماتی ، آموزش دوره BH یا همقدم شدن
اصول نگهداری و رفتارشناسی ، رفع ناهنجاری های رفتاری
بعـد از پـایــان دوره آمـوزش گواهی سرتیفیکت ارائه میگردد

دارای مدرک بین الملی از

IKC - FCI - WUSV

تلفن تماس با ما

خانم عارف :09122374947

<a rel=nofollow style='color:blue' title='آموزش' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+آموزش' >
						<strong>آموزش</strong></a> حرکات نمایشی جذاب به <a rel=nofollow style='color:blue' title='سگ' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+سگ' >
						<strong>سگ</strong></a> مربی <a rel=nofollow style='color:blue' title='تربیت' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+تربیت' >
						<strong>تربیت</strong></a> <a rel=nofollow style='color:blue' title='سگ' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+سگ' >
						<strong>سگ</strong></a> خانم عارف


تعداد بازدید : 18977