باشگاه آموزش تربیت سگ

باشگاه آموزش تربیت سگ

آموزش تخصصی سگ های گاردونگهبان درایران

باشگاه تربیت و آموزش سگ های گارد ونگهبان بانی پت

قوی ترین و بزرگ ترین مرکز آموزش تخصصی سگ های گارد و نگهبان در ایران

با بهره گیری از مربیان مجرب و دوره دیده تحت نظرمربیان خارجی

اموزش و تربیت سگ های خانگی – اموزش دستشویی به سگ آموزش مقدماتی – اموزش پیشرفته – رفع ناهنجاری های رفتاری سگ –  مربی متخصص آموزش و تربیت سگ های نگهبان و خانگی - آموزش دوره مقدماتی پایه - آموزش دوره حرفه ای سگ های گارد وبادیگارد - آموزش دوره حرفه ای سگ خانواده  family dog - آموزش سگهای جستجوگر. موادیاب . ردیاب زنده یاب . رفع مشکلات رفتاری از قبیل  خشونت و پرخاشگری نسبت به افراد خانواده  پرخاشگری و حمله به میهمان و افراد تازه وارد گازگرفتن و خشونت در بازیها

تلفن تماس مجموعه : مرکزاموزش و تربیت سگ بانی پت

09121220123

09128725070

<a rel=nofollow style='color:blue' title='آموزش' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+آموزش' >
						<strong>آموزش</strong></a> تخصصی <a rel=nofollow style='color:blue' title='سگ' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+سگ' >
						<strong>سگ</strong></a> های گاردونگهبان درایران بانی پت


تعداد بازدید : 1685