فروش سگ

فروش سگ

فروش سگ

سگ کن کورسو به روم باستان و شهر مولوسر یا مولوس برمی گردد و نام او نیز به معنای سگ محافظ این سگ ها کمی پرخاشگر هستند و در برابر هر تهاجمی آماده حمله این سگ های با اعتماد به نفس می توانند آموزش ببینند و پتانسیل بسیار خوبی برای رهبری دارند انواع سگ نژاد کن کورسو سگ های کن کورسو را می توانیم به چند دسته تقسیم کنیم که شامل موارد زیر است سگ کن کورسو بلو سگ کن کورسو ایتالیانو سگ کین کورسو ماستیف قیمت و خرید سگ نژاد کن کورسو قیمت سگ های قدرتمند و دوست داشتنی این نژاد به سن، جنسیت و وضعیت سلامتی آن ها بستگی دارداگر قصد خرید سگ کن کورسو را دارید بهتر است 

 

 

 

 

 


تعداد بازدید : 523