مربی خانم تربیت سگ کاوند

مربی خانم تربیت سگ کاوند

آموزش و تربیت انواع نژاد سگ

مربی و رفتارشناسی  هر نوع نژاد سگ . سگ نگهبان . سگ گارد . سگ خانگی

آموزش و تربیت انواع نژاد مقدماتی . پیشرفته . گاردوبادیگارد

 رفع ناهنجاری سگ واق زدن به صدا زنگ  

رفع پرخاشگری و آموزش دستشویی در محل زندگی سگ

آموزش حرکات نمایشی و جذاب  . سینه خیر . زیگزال و غیر

فروش هر نوع نژاد سگ دلخواه  سگ خانگی و نگهبان

جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

مربی خانم تربیت سگ کاوند

09125710949

<a rel=nofollow style='color:blue' title='مربی' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+مربی' >
						<strong>مربی</strong></a> <a rel=nofollow style='color:blue' title='خانم' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+خانم' >
						<strong>خانم</strong></a> <a rel=nofollow style='color:blue' title='تربیت' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+تربیت' >
						<strong>تربیت</strong></a> <a rel=nofollow style='color:blue' title='سگ' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+سگ' >
						<strong>سگ</strong></a> <a rel=nofollow style='color:blue' title='کاوند' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+کاوند' >
						<strong>کاوند</strong></a>


تعداد بازدید : 3051