آموزش تربیت سگ دیوان پور ۰۹۳۵۴۰۹۰۲۳۹

آموزش تربیت سگ دیوان پور ۰۹۳۵۴۰۹۰۲۳۹

آموزش تربیت سگ شما در محل

با جدیدترین متد آموزشی و تضمینی

آموزش مقدماتی تا پیشرفته برای تمامی نژادها

سگ های خانگی ، گارد ، نگهبان

آموزش تخلیه انرژی اصولی ، آموزش همقدم شدن بیرون از منزل

کنترل هیجان و عدم پارس کردن به اشخاص و سگهای غریبه

آموزش دورهای مقدماتی شامل 12 فرمان

نشستن . خوابیدن . امدن . ماندن. همگام با تسمه .   انتظار برای غذا

دست دادن . پروسه اجتماعی سازی . آموزش پذیرش قلاده

جهت کسب اطلاعات بیشتر باما در تماس باشید

مدیریت مجموعه : شفق دیوان پور

۰۹۳۵۴۰۹۰۲۳۹

 

مربی <a rel=nofollow style='color:blue' title='تربیت' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+تربیت' >
						<strong>تربیت</strong></a> <a rel=nofollow style='color:blue' title='سگ' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+سگ' >
						<strong>سگ</strong></a> شفق <a rel=nofollow style='color:blue' title='دیوان' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+دیوان' >
						<strong>دیوان</strong></a> <a rel=nofollow style='color:blue' title='پور' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+پور' >
						<strong>پور</strong></a>


تعداد بازدید : 12958